Starý Zákon

Nový Zákon

1 Letopisů 26:7 Bible 21 (B21)

Synové Šemajášovi: Otni, Refael, Obed, Elzabad a jeho udatní bratři Elihu a Semachiáš.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Letopisů 26

Pohled 1 Letopisů 26:7 v kontextu