Starý Zákon

Nový Zákon

1 Letopisů 15:17 Bible 21 (B21)

Levité tedy ustanovili Hemana, syna Joelova, a z jeho bratrů Asafa, syna Berechiášova, a z jejich bratrů, synů Merariho, Etana, syna Kušajášova,

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Letopisů 15

Pohled 1 Letopisů 15:17 v kontextu