Starý Zákon

Nový Zákon

1 Královská 8:54 Bible 21 (B21)

Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu a prosbu k Hospodinu, vstal od Hospodinova oltáře, kde klečel na kolenou s rukama vztaženýma k nebi,

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Královská 8

Pohled 1 Královská 8:54 v kontextu