Starý Zákon

Nový Zákon

1 Královská 6:22 Bible 21 (B21)

Celý chrám byl tedy úplně pokryt zlatem a stejně tak byl zlatem pokryt i celý oltář před svatostánkem.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Královská 6

Pohled 1 Královská 6:22 v kontextu