Starý Zákon

Nový Zákon

1 Královská 22:52 Bible 21 (B21)

V sedmnáctém roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat Achaziáš, syn Achabův. Kraloval nad Izraelem v Samaří dva roky.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Královská 22

Pohled 1 Královská 22:52 v kontextu