Starý Zákon

Nový Zákon

1 Královská 17:9 Bible 21 (B21)

„Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamější vdově, aby tě živila.“

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Královská 17

Pohled 1 Královská 17:9 v kontextu