Starý Zákon

Nový Zákon

1 Královská 12:27 Bible 21 (B21)

Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, obrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi Rechoboámovi, vrátí se k němu a mě zabijí!“

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Královská 12

Pohled 1 Královská 12:27 v kontextu