Starý Zákon

Nový Zákon

Zjevení 14:10 Bible 21 (B21)

i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka.

Přečtěte si kompletní kapitolu Zjevení 14

Pohled Zjevení 14:10 v kontextu