Starý Zákon

Nový Zákon

Židům 7:26 Bible 21 (B21)

Přesně takového velekněze jsme potřebovali! Je svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad sama nebesa.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 7

Pohled Židům 7:26 v kontextu