Starý Zákon

Nový Zákon

Židům 7:21 Bible 21 (B21)

on však skrze přísahu. Bylo mu přece řečeno: „Hospodin přísahal a nebude litovat: Jsi knězem navěky.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 7

Pohled Židům 7:21 v kontextu