Starý Zákon

Nový Zákon

Židům 5:8 Bible 21 (B21)

Ačkoli byl Boží Syn, naučil se z toho, co vytrpěl, poslušnosti.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 5

Pohled Židům 5:8 v kontextu