Starý Zákon

Nový Zákon

Židům 2:9 Bible 21 (B21)

Vidíme ale Ježíše – který se stal o málo nižším než andělé – jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a ctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt za nás za všechny.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 2

Pohled Židům 2:9 v kontextu