Starý Zákon

Nový Zákon

Židům 2:10 Bible 21 (B21)

Ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy, a tak považoval za vhodné přivést původce jejich spasení k cíli skrze utrpení.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 2

Pohled Židům 2:10 v kontextu