Starý Zákon

Nový Zákon

Titus 2:8 Bible 21 (B21)

mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben a nemohl o nás říci nic zlého.

Přečtěte si kompletní kapitolu Titus 2

Pohled Titus 2:8 v kontextu