Starý Zákon

Nový Zákon

Titus 2:13 Bible 21 (B21)

v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.

Přečtěte si kompletní kapitolu Titus 2

Pohled Titus 2:13 v kontextu