Starý Zákon

Nový Zákon

Titus 1:9 Bible 21 (B21)

Musí se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce.

Přečtěte si kompletní kapitolu Titus 1

Pohled Titus 1:9 v kontextu