Starý Zákon

Nový Zákon

Titus 1:1 Bible 21 (B21)

Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně

Přečtěte si kompletní kapitolu Titus 1

Pohled Titus 1:1 v kontextu