Starý Zákon

Nový Zákon

Skutky 10:42 Bible 21 (B21)

Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých.

Přečtěte si kompletní kapitolu Skutky 10

Pohled Skutky 10:42 v kontextu