Starý Zákon

Nový Zákon

Římanům 15:21 Bible 21 (B21)

Jak je psáno: „Ti, kterým nebyl ohlášen, jej spatří, ti, kdo nikdy neslyšeli, pochopí.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 15

Pohled Římanům 15:21 v kontextu