Starý Zákon

Nový Zákon

Římanům 13:9 Bible 21 (B21)

Vždyť přikázání „Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď“ a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 13

Pohled Římanům 13:9 v kontextu