Starý Zákon

Nový Zákon

Římanům 10:9 Bible 21 (B21)

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 10

Pohled Římanům 10:9 v kontextu