Starý Zákon

Nový Zákon

Matouš 7:22 Bible 21 (B21)

Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘

Přečtěte si kompletní kapitolu Matouš 7

Pohled Matouš 7:22 v kontextu