Starý Zákon

Nový Zákon

Matouš 6:26 Bible 21 (B21)

Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?

Přečtěte si kompletní kapitolu Matouš 6

Pohled Matouš 6:26 v kontextu