Starý Zákon

Nový Zákon

Matouš 28:1 Bible 21 (B21)

Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob.

Přečtěte si kompletní kapitolu Matouš 28

Pohled Matouš 28:1 v kontextu