Starý Zákon

Nový Zákon

Matouš 19:12 Bible 21 (B21)

Jsou eunuchové, kteří se tak narodili z lůna matky, jsou eunuchové, kteří se jimi stali lidským přičiněním, a jsou eunuchové, kteří se jimi stali sami pro nebeské království. Kdo to může přijmout, ať to přijme.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Matouš 19

Pohled Matouš 19:12 v kontextu