Starý Zákon

Nový Zákon

Marek 10:5 Bible 21 (B21)

„To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho srdce,“ řekl jim na to Ježíš.

Přečtěte si kompletní kapitolu Marek 10

Pohled Marek 10:5 v kontextu