Starý Zákon

Nový Zákon

Marek 10:4 Bible 21 (B21)

„Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji,“ odpověděli.

Přečtěte si kompletní kapitolu Marek 10

Pohled Marek 10:4 v kontextu