Starý Zákon

Nový Zákon

Koloským 4:17 Bible 21 (B21)

Archipovi vyřiďte: „Hleď, abys naplnil službu, kterou jsi v Pánu přijal.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 4

Pohled Koloským 4:17 v kontextu