Starý Zákon

Nový Zákon

Koloským 3:22 Bible 21 (B21)

Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 3

Pohled Koloským 3:22 v kontextu