Starý Zákon

Nový Zákon

Koloským 1:9 Bible 21 (B21)

Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 1

Pohled Koloským 1:9 v kontextu