Starý Zákon

Nový Zákon

Koloským 1:15 Bible 21 (B21)

On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 1

Pohled Koloským 1:15 v kontextu