Starý Zákon

Nový Zákon

Juda 1:6 Bible 21 (B21)

Právě tak to bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne.

Přečtěte si kompletní kapitolu Juda 1

Pohled Juda 1:6 v kontextu