Starý Zákon

Nový Zákon

Juda 1:16 Bible 21 (B21)

To jsou ti reptáci a nespokojenci vedení vlastními choutkami, honosní mluvkové, ziskuchtiví pochlebovači!

Přečtěte si kompletní kapitolu Juda 1

Pohled Juda 1:16 v kontextu