Starý Zákon

Nový Zákon

Jakub 5:3 Bible 21 (B21)

vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny!

Přečtěte si kompletní kapitolu Jakub 5

Pohled Jakub 5:3 v kontextu