Starý Zákon

Nový Zákon

Jakub 4:11 Bible 21 (B21)

Bratři, nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plnitelem Zákona a stal ses jeho soudcem.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jakub 4

Pohled Jakub 4:11 v kontextu