Starý Zákon

Nový Zákon

Jakub 3:17 Bible 21 (B21)

Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jakub 3

Pohled Jakub 3:17 v kontextu