Starý Zákon

Nový Zákon

Jakub 3:12 Bible 21 (B21)

Může snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy anebo vinná réva fíky? Stejně tak solný pramen nevydává sladkou vodu.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jakub 3

Pohled Jakub 3:12 v kontextu