Starý Zákon

Nový Zákon

Jakub 1:12 Bible 21 (B21)

Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jakub 1

Pohled Jakub 1:12 v kontextu