Starý Zákon

Nový Zákon

Galatským 6:9 Bible 21 (B21)

Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 6

Pohled Galatským 6:9 v kontextu