Starý Zákon

Nový Zákon

Galatským 5:6 Bible 21 (B21)

V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 5

Pohled Galatským 5:6 v kontextu