Starý Zákon

Nový Zákon

Galatským 2:17 Bible 21 (B21)

Když tedy hledáme ospravedlnění v Kristu, poněvadž se ukazuje, že i my jsme hříšní, znamená to, že Kristus napomáhá hříchu? V žádném případě!

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 2

Pohled Galatským 2:17 v kontextu