Starý Zákon

Nový Zákon

Galatským 1:15 Bible 21 (B21)

Bůh, který mě oddělil už v matčině lůně a povolal mě svou milostí, se ale rozhodl,

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 1

Pohled Galatským 1:15 v kontextu