Starý Zákon

Nový Zákon

Filipským 4:5 Bible 21 (B21)

Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 4

Pohled Filipským 4:5 v kontextu