Starý Zákon

Nový Zákon

Filipským 4:10 Bible 21 (B21)

Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o mě konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli už dříve, ale chyběla příležitost.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 4

Pohled Filipským 4:10 v kontextu