Starý Zákon

Nový Zákon

Filipským 1:5 Bible 21 (B21)

z toho, jak se od prvního dne až doposud podílíte na evangeliu.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 1

Pohled Filipským 1:5 v kontextu