Starý Zákon

Nový Zákon

Filipským 1:26 Bible 21 (B21)

aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, až se k vám vrátím.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 1

Pohled Filipským 1:26 v kontextu