Starý Zákon

Nový Zákon

Filipským 1:12 Bible 21 (B21)

Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 1

Pohled Filipským 1:12 v kontextu