Starý Zákon

Nový Zákon

Efeským 5:21 Bible 21 (B21)

Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým.

Přečtěte si kompletní kapitolu Efeským 5

Pohled Efeským 5:21 v kontextu