Starý Zákon

Nový Zákon

Efeským 4:22 Bible 21 (B21)

odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb.

Přečtěte si kompletní kapitolu Efeským 4

Pohled Efeským 4:22 v kontextu