Starý Zákon

Nový Zákon

Efeským 1:3 Bible 21 (B21)

Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích!

Přečtěte si kompletní kapitolu Efeským 1

Pohled Efeským 1:3 v kontextu